Llibres Rafael Bisquerra

Orientació, tutoria i educació emocional

orientacion-tutoria-educacion-emocional

"L'orientació es proposa el desenvolupament de la personalitat integral de l'alumnat. Això significa no només desenvolupament cognitiu, sinó també social, emocional, moral, físic, etc."

Llegeix més...

Qüestions sobre benestar

cuestiones-sobre-bienestarHi ha diversos tipus de benestar: el benestar material consisteix en el desenvolupament econòmic i tecnològic; el benestar físic és la salut, entesa no només com absència de malaltia, sinó també com a presència de benestar físic, psíquic i social. Tots aquests tipus de benestar són molt importants, però no són suficients per a ser feliços. El nucli essencial de la felicitat resideix en el benestar emocional.

Llegeix més...

Psicopedagogia de les emocions

psicopedagogia-de-emociones

" La investigació sobre les emocions és relativament recent. A partir dels anys noranta del segle passat, es va produir un gran impuls amb les aportacions de la intel·ligència emocional, la neurociència ..."

Llegeix més...

L'educació emocional en la pràctica

practica-orientacion-y-tutioria

"L'educació emocional en la pràctica"

Llegeix més...

Com educar les emocions? La intel·ligència emocional a la infància i l'adolescència.

 

como-educar-emociones

"En aquest quadern es presenta un concepte actual de les emocions, i vol ser una exposició de com s'ha passat de la intel·ligència emocional a l'educació emocional"

Llegeix més...

Educació emocional i benestar (6 ª Edició)

Educacion-emicional-y-bienestar

"Aquesta obra és la primera d'una trilogia sobre educació emocional, pràctica que es proposa desenvolupar la personalitat integral de l'individu."

Llegeix més...

Educació per a la ciutadania. L'enfocament de l'educació emocional.

 

educacion-ciudadania

"La Educació per a la Ciutadania és una proposta dels Governs de diversos països que té el propòsit d'educar per a una ciutadania activa, efectiva ..." 

Llegeix més...

Manual d'orientació i tutoria

manual-orientacion-tutoria

"El panorama escolar i professional actual requereix que la implicació dels diferents agents educatius vagi més enllà de la mera transmissió de continguts acadèmics ..."

Llegeix més...