Articles

Avaluació de 360 ​​º: introducció

360L'avaluació en educació emocional és un tema difícil per les característiques dels fenòmens que es pretenen avaluar. Així com hi ha una llarga tradició en avaluar coneixements a través de proves de paper i llapis, en l'avaluació de competències encara queda un llarg camí per recórrer per aconseguir evidències satisfactòries. Quan es tracta de competències emocionals, la cosa es fa encara més difícil. Es presenta en aquest article l'avaluació de 360 ​​º, també coneguda com feedback 360 º, com una alternativa en l'educació emocional, tant per a l'avaluació de programes com de persones. S'exposen les característiques d'aquesta tècnica i l'aplicació a una situació real: l'avaluació d'un programa d'educació emocional en l'ESO. La tècnica consisteix a obtenir una visió estereoscòpica del fenomen a partir de les opinions de diverses persones. En aquest cas, un mínim de set persones avaluen a cada alumne: tres professors, tres alumnes i l'autoavaluació que cada alumne fa de si mateix. És una tècnica que presenta la seva complexitat, tant en l'aplicació com en la correcció. Però els resultats s'estan manifestant com satisfactoris per al que es pretén. En aquests moments, l'avaluació de 360 ​​º probablement sigui una de les més apropiades per a l'avaluació en educació emocional.

 

1 Són membres del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) del Departament MIDE (Mètodes d'
Investigació i Diagnòstic en Educació) de la Universitat de Barcelona. Passeig Vall d'Hebron, 171; Edifici
Llevant; 08035 Barcelona

 


Rafel Bisquerra