Articles

Educació emocional i competències bàsiques per a la vida

L'educació emocional és una innovació educativa que respon a necessitats socials no ateses en les matèries acadèmiques ordinàries. La fonamentació està en el concepte d'emoció, teories de l'emoció, la neurociència, la psiconeuroimmunologia, la teoria de les intel · ligències múltiples, la intel · ligència emocional, el fluir, els moviments de renovació pedagògica, l'educació psicològica, l'educació per la salut, les habilitats socials, les investigacions
sobre el benestar subjectiu, etc. Com a exemple de marc teòric s'exposa la teoria de la inversió.
L'objectiu de l'educació emocional és el desenvolupament de competències emocionals: consciència emocional, regulació emocional, autogestió, intel · ligència interpersonal, habilitats de vida i benestar. La pràctica de l'educació emocional implica dissenyar programes fonamentats en un marc teòric, que per dur-los a la pràctica cal comptar amb professorat degudament preparat, per a recolzar la tasca del professorat es necessiten materials curriculars; per
avaluar els programes es necessiten instruments de recollida de dades, etc. Aquest article s'emmarca en els treballs del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) del Departament MIDE de la Universitat de Barcelona.

 

Aqui tens l'article complert per apartats:

 

 


Rafel Bisquerra