Educació Emocional

Educació emocional

educacion-emocionalL'educació emocional és una innovació educativa que respon a necessitats socials no ateses en les matèries acadèmiques ordinàries. La fonamentació està en el concepte d'emoció, teories de l'emoció, la neurociència, la psiconeuroimmunologia, la teoria de les intel · ligències múltiples, la intel · ligència emocional, el fluir, els moviments de renovació pedagògica, l'educació psicològica, l'educació per la salut, les habilitats socials, les investigacions sobre el benestar subjectiu, etc.

L'objectiu de l'educació emocional és el desenvolupament de competències emocionals: consciència emocional, regulació emocional, autogestió, intel·ligència interpersonal, habilitats de vida i benestar. La pràctica de l'educació emocional implica dissenyar programes fonamentats en un marc teòric, que per dur-los a la pràctica cal comptar amb professorat degudament preparat, per a recolzar la tasca del professorat es necessiten materials curriculars; per avaluar els programes es necessiten instruments de recollida de dades, etc.

 

Podeu veure els principals punts desenvolupats d'aquest tema per Rafael Bisquerra en aquest index:


Rafel Bisquerra