Intel·ligència Emocional

Intel·ligència emocional

inteligencia-emocionalLa intel·ligència emocional té uns antecedents en l'evolució històrica de les investigacions sobre la intel·ligència, des dels seus orígens a principis del segle XX fins a les intel·ligències múltiples vuitanta anys després.

La intel·ligència emocional és un aspecte important de la psicopedagogia de les emocions per diferents raons: com a fonamentació de la intervenció, com a base de les competències emocionals, com a referent de l'educació emocional, etc.

La intel·ligència emocional és un constructe que sorgeix amb Salovey i Mayer (1990) i es difon amb Goleman (1995). L'espectacular difusió d'aquest concepte a partir de la segona meitat dels anys noranta, es deu a una sèrie de factors que constitueixen el context que explica la seva aparició i difusió. L'anàlisi d'aquest context és l'objectiu d'aquest capítol.

 

Podeu veure els principals punts desenvolupats per Rafael Bisquerra en aquest index:

 

 


Rafel Bisquerra