img

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

Competències emocionals

Por Rafael Bisquerra

La regulació emocional és la capacitat per manejar les emocions de forma apropiada. Suposa prendre consciència de la relació entre emoció, cognició i comportament; tenir bones estratègies d’afrontament; capacitat per autogenerar emocions positives, etc.

Les microcompetències que la configuren són:

Expressió emocional apropiada. – És la capacitat per expressar les emocions de forma apropiada. Implica l’habilitat per comprendre que l’estat emocional intern no necessita correspondre amb l’expressió externa. Això es refereix tant en un mateix com en els altres. En nivells de major maduresa, suposa la comprensió de l’impacte que la pròpia expressió emocional i el propi comportament, puguin tenir en altres persones. També inclou l’hàbit per tenir això en compte en el moment de relacionar-se amb altres persones.

Regulació d’emocions i sentiments. – És la regulació emocional pròpiament dita. Això significa acceptar que els sentiments i emocions sovint han de ser regulats. La qual cosa inclou: regulació de la impulsivitat (ira, violència, comportaments de risc); tolerància a la frustració per prevenir estats emocionals negatius (ira, estrès, ansietat, depressió), perseverar en l’assoliment dels objectius tot i les dificultats; capacitat per diferir recompenses immediates a favor d’altres més a llarg termini però d’ordre superior, etc.

Habilitats d’afrontament: Habilitat per afrontar reptes i situacions de conflicte, amb les emocions que generen. Això implica estratègies d’autoregulació per gestionar la intensitat i la durada dels estats emocionals.

Competència per autogenerar emocions positives. – És la capacitat per autogenerar i experimentar de forma voluntària i conscient emocions positives (alegria, amor, humor, fluir) i gaudir de la vida. Capacitat per a auto-gestionar el propi benestar emocional a la recerca d’una millor qualitat de vida.

Publicació Anterior

Post següent