img

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

Continguts de l’educació emocional

Els continguts de l’educació emocional tenen el propòsit d’aconseguir uns objectius que es deriven del marc teòric que hem presentat en els capítols precedents. Recollint tot el que antecedeix podem dir que el que suggereixen les investigacions és que per augmentar la felicitat el que es pot fer és: millorar les relacions socials, trobar una […]

Objectius de l’educació emocional

Els objectius generals de l’educació emocional es poden resumir en els següents termes: – Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions– Identificar les emocions dels altres.– Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions.– Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives– Desenvolupar l’habilitat per generar emocions positives– Desenvolupar una major competència emocional– Desenvolupar l’habilitat d’automotivar.– Adoptar […]

Concepte d’educació emocional

Els conceptes complexos, com l’educació emocional, no poden descriure en una definició breu. És un marc ampli del que permet la seva conceptualització. Al llarg d’aquesta obra es pretén oferir pistes per poder conceptualitzar l’educació emocional. Tenint això present, i només amb la intenció de tenir un punt de referència, ens atrevim a resumir l’educació emocional […]