img

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

Conceptes

L’Educació
emocional

L’educació emocional és una innovació educativa que respon a necessitats socials no ateses en les matèries acadèmiques ordinàries. La fonamentació està en el concepte d’emoció, teories de l’emoció, la neurociència, la psiconeuroimmunologia, la teoria de les intel·ligències múltiples, la intel·ligència emocional, el fluir, els moviments de renovació pedagògica, l’educació psicològica, l’educació per a la salut, les habilitats socials, les investigacions sobre el benestar subjectiu, etc.

L’objectiu de l’educació emocional és el desenvolupament de competències emocionals: consciència emocional, regulació emocional, autogestió, intel·ligència interpersonal, habilitats de vida i benestar. La pràctica de l’educació emocional implica dissenyar programes fonamentats en un marc teòric, que per a dur-los a la pràctica cal comptar amb professorat degudament preparat; per donar suport a la tasca de l’professorat es necessiten materials curriculars; per avaluar els programes es necessiten instruments de recollida de dades, etc.