img

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

Educació Emocional

Rafael Bisquerra

President de la Xarxa Internacional d'Educació Emocional i Benestar RIEEB

Propers Esdeveniments

Gira Internacional
de Educación Emocional y Bienestar

España / México / Colombia / Perú

 

CURSO DE BIENESTAR:
Aprendiendo a Gestionar el estrés y la ansiedad

Modalidad: Asincrónica

Obres escrites per Rafael Bisquerra

Llibres

Univers d’Emocions


Un viatge extraordinari a l’univers de les emocions fruit d’una fusió de coneixements; aquí conflueixen l’art, el disseny, la creativitat, la ciència, la psicologia i l’entreteniment.

10 idees clau. Educació Emocional


Les investigacions sobre el benestar emocional (felicitat) en els darrers anys han aportat coneixements que s’han de posar a disposició de la societat.

Competencias emocionales

Competències emocionals per a un canvi de paradigma en educació


Les competències emocionals són un factor de prevenció de problemàtiques, al mateix temps que un dinamitzador absolutament necessari de la formació integral de la persona.

historia del coaching

Història de l’coaching


El coaching ha pres prestats elements de diverses ciències, teories i enfocaments, principalment de el món laboral, de la psicologia, de l’counseling, de l’entrenament esportiu i de l’educació d’adults.

Cursos, tallers i seminaris sobre Educació Emocional

Formació per a persones i organitzacions

Articles

Avaluació de 360 ​​º: una aplicació a l’educació emocional

L’avaluació en educació emocional és un tema difícil per les característiques dels fenòmens que es pretenen avaluar.

Continguts de l’educació emocional

Els continguts de l’educació emocional tenen el propòsit d’aconseguir uns objectius que es deriven del marc teòric que hem presentat en els capítols precedents. Recollint tot el que antecedeix podem dir que el que suggereixen les investigacions és que per augmentar la felicitat el que es pot fer és: millorar les relacions socials, trobar una […]

Objectius de l’educació emocional

Els objectius generals de l’educació emocional es poden resumir en els següents termes: – Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions– Identificar les emocions dels altres.– Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions.– Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives– Desenvolupar l’habilitat per generar emocions positives– Desenvolupar una major competència emocional– Desenvolupar l’habilitat d’automotivar.– Adoptar […]