img

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

historia del coaching

Història de l’coaching

Por Rafael Bisquerra

S’ha arribat a l’coaching actual a partir d’una llarga evolució les referències es poden rastrejar des de l’Antiguitat. En aquesta obra s’ofereix una revisió de tots aquests antecedents.

El coaching ha pres prestats elements de diverses ciències, teories i enfocaments, principalment de el món laboral, de la psicologia, de l’counseling, de l’entrenament esportiu i de l’educació d’adults. El procés de construcció de l’coaching, tal com s’entén en el segle XXI, és el resultat de l’evolució de diferents elements que han anat confluint en el coaching actual. A partir de mitjans de segle XX es produeixen una sèrie de canvis en les organitzacions que afavoriran el sorgiment de l’coaching. Entre ells estan el management, el desenvolupament organitzacional, els recursos humans, la mentoria, la facilitació, la consultoria d’empresa, la formació a l’empresa, l’agent de canvi (change agent), etc.

Aquest llibre presenta els trets il·lustratius de l’perfil de cadascuna d’aquestes reconegudes persones, així com els factors més importants que han influït en el sorgiment i desenvolupament de l’coaching.

Autors: Rafael Bisquerra Alzina
Idioma: Castellà
Editorial: Síntesis
Publicació: 2019
Nombre de pàgines: 224
Encuadernación:
ISBN: 9788491714286