img

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

Conceptes

La Intel·ligència Emocional

La intel·ligència emocional té uns antecedents en l’evolució històrica de les investigacions sobre la intel·ligència, des dels seus orígens a principis del segle XX fins a les intel·ligències múltiples vuitanta anys després.

La intel·ligència emocional és un aspecte important de la psicopedagogia de les emocions per diferents raons: com a fonamentació de la intervenció, com a base de les competències emocionals, com a referent de l’educació emocional, etc.

La intel·ligència emocional és un constructe que sorgeix amb Salovey i Mayer (1990) i es difon amb Goleman (1995). L’espectacular difusió d’aquest concepte a partir de la segona meitat dels anys noranta, es deu a una sèrie de factors que constitueixen el context que explica la seva aparició i difusió. L’anàlisi del seu context és l’objectiu d’aquest apartat.

La revolució emocional

L’esperit d’una època de vegades es denomina com Zeitgeist, que és una paraula d’origen alemany, d’ús en diverses llengües, que s’utilitza per expressar la tendència intel·lectual o clima cultural, de vegades apassionada, que caracteritza un moment donat. El Zeitgeist de mitjans dels noranta era favorable a l’emocional. Com a conseqüència de l’obra de Goleman (1995), la […]

El model de Goleman

La publicació de Emotional Intelligence de Daniel Goleman (1995) significa una difusió sense precedents d’un concepte que fins aleshores havia passat desapercebut. Aquest llibre es converteix en un best seller a molts idiomes. A partir de mitjans dels noranta, la intel · ligència emocional és un tema d’interès general per part de la societat, de manera […]

La intel · ligència emocional segons Salovey i Mayer

Segons la versió original de Salovey i Mayer (1990), la intel · ligència emocional consisteix en l’habilitat per manejar els sentiments i emocions, discriminar entre ells i utilitzar aquests coneixements per dirigir els propis pensaments i accions. Segons Mayer i Salovey (1997: 10), “la intel · ligència emocional inclou l’habilitat de percebre amb precisió, valorar i expressar emoció; l’habilitat d’accedir i […]

El context en què apareix la intelligència emocional

Es considera que el primer article científic sobre intel · ligència emocional és el de Salovey i Mayer (1990) amb el títol Emotional Intelligence. Aquest article va passar pràcticament desapercebut en el moment de la publicació. Va caldre esperar cinc anys fins que ho va divulgar Daniel Goleman (1995). Un altre article de Mayer, DiPaolo i Salovey […]