img

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

Objectius de l’educació emocional

Por Rafael Bisquerra

Els objectius generals de l’educació emocional es poden resumir en els següents termes:

– Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions
– Identificar les emocions dels altres.
– Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions.
– Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives
– Desenvolupar l’habilitat per generar emocions positives
– Desenvolupar una major competència emocional
– Desenvolupar l’habilitat d’automotivar.
– Adoptar una actitud positiva davant la vida.
– Aprendre a fluir
D’aquests objectius generals es poden derivar altres objectius més específics, en funció del context d’intervenció. Alguns exemples són:

– Desenvolupar la capacitat per controlar l’estrès, l’ansietat i els estats depressius.
– Prendre consciència dels factors que indueixen al benestar subjectiu.
– Potenciar la capacitat per ser feliç.
– Desenvolupar el sentit de l’humor.
– Desenvolupar la capacitat per diferir recompenses immediates en favor d’altres de més nivell però a llarg termini.
– Desenvolupar la resistència a la frustració.

Per extensió, els efectes de l’educació emocional comporten resultats tals com:

-Augment de les habilitats socials i de les relacions interpersonals satisfactòries.
-Disminució de pensaments autodestructius, millora de l’autoestima.
-Disminució en l’índex de violència i agressions.
– Menor conducta antisocial o socialment desordenada.
-Menor nombre d’expulsions de classe.
-Millora del rendiment acadèmic.
-Disminució en la iniciació al consum de drogues (alcohol, tabac, drogues il · legals) .
-Millor adaptació escolar, social i familiar.
-Disminució de la tristesa i simptomatologia depressiva.
-Disminució de l’ansietat i l’estrès.
-Disminució dels desordres relacionats amb el menjar (anorèxia, bulímia).