img

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

La revolució emocional

L’esperit d’una època de vegades es denomina com Zeitgeist, que és una paraula d’origen alemany, d’ús en diverses llengües, que s’utilitza per expressar la tendència intel·lectual o clima cultural, de vegades apassionada, que caracteritza un moment donat. El Zeitgeist de mitjans dels noranta era favorable a l’emocional. Com a conseqüència de l’obra de Goleman (1995), la […]

El model de Goleman

La publicació de Emotional Intelligence de Daniel Goleman (1995) significa una difusió sense precedents d’un concepte que fins aleshores havia passat desapercebut. Aquest llibre es converteix en un best seller a molts idiomes. A partir de mitjans dels noranta, la intel · ligència emocional és un tema d’interès general per part de la societat, de manera […]

La intel · ligència emocional segons Salovey i Mayer

Segons la versió original de Salovey i Mayer (1990), la intel · ligència emocional consisteix en l’habilitat per manejar els sentiments i emocions, discriminar entre ells i utilitzar aquests coneixements per dirigir els propis pensaments i accions. Segons Mayer i Salovey (1997: 10), “la intel · ligència emocional inclou l’habilitat de percebre amb precisió, valorar i expressar emoció; l’habilitat d’accedir i […]

El context en què apareix la intelligència emocional

Es considera que el primer article científic sobre intel · ligència emocional és el de Salovey i Mayer (1990) amb el títol Emotional Intelligence. Aquest article va passar pràcticament desapercebut en el moment de la publicació. Va caldre esperar cinc anys fins que ho va divulgar Daniel Goleman (1995). Un altre article de Mayer, DiPaolo i Salovey […]