img

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

La intel · ligència emocional segons Salovey i Mayer

Por Rafael Bisquerra

Segons la versió original de Salovey i Mayer (1990), la intel · ligència emocional consisteix en l’habilitat per manejar els sentiments i emocions, discriminar entre ells i utilitzar aquests coneixements per dirigir els propis pensaments i accions.

Segons Mayer i Salovey (1997: 10), “la intel · ligència emocional inclou l’habilitat de percebre amb precisió, valorar i expressar emoció; l’habilitat d’accedir i / o generar sentiments quan faciliten pensaments; l’habilitat de comprendre l’emoció i el coneixement emocional, i l’habilitat per regular les emocions per promoure creixement emocional i intel · lectual “. La intel · ligència emocional es refereix a un “pensador amb un cor” (“a thinker with a heart”) que percep, comprèn i maneja relacions socials.

Aquests autors han anat reformulant el concepte original en successives aportacions (Mayer i Salovey, 1993, 1997, 2007; Mayer, Caruso i Salovey, 1999, 2001; Mayer, Salovey i Caruso, 2000).

Una de les formulacions que es prenen com a referència és la següent (Mayer, Salovey i Caruso, 2000; Mayer i Salovey, 1997, 2007). La intel · ligència emocional s’estructura com un model de quatre branques interrelacionades:

1) Percepció emocional .
Les emocions són percebudes, identificades, valorades i expressades. Es refereix a si mateix, en altres, a través del llenguatge, conducta, en obres d’art, música, etc. Inclou la capacitat per expressar les emocions adequadament. També la capacitat de discriminar entre expressions precises i imprecises, honestes o deshonestes.

2) Facilitació emocional del pensament .
Les emocions sentides entren en el sistema cognitiu com a senyals que influencien la cognició (integració emoció i cognició). Les emocions prioritzen el pensament i dirigeixen l’atenció a la informació important. L’estat d’humor canvia la perspectiva de l’individu, des de l’optimisme al pessimisme, afavorint la consideració de múltiples punts de vista. Els estats emocionals faciliten l’afrontament. Per exemple, el benestar facilita la creativitat.

3) Comprensió emocional .
Comprendre i analitzar les emocions emprant el coneixement emocional. Els senyals emocionals en les relacions interpersonals són compreses, cosa que té implicacions per a la mateixa relació. Capacitat per etiquetar emocions, reconèixer les relacions entre les paraules i les emocions. Es consideren les implicacions de les emocions, des del sentiment al seu significat, això significa comprendre i raonar sobre les emocions per interpretar-les. Per exemple, que la tristesa es deu a una pèrdua. Habilitat per comprendre sentiments complexos, per exemple, l’amor i odi simultani cap a una persona estimada (parella, fills) durant un conflicte. Habilitat per reconèixer les transicions entre emocions, per exemple de frustració a ira, d’amor a odi.

4) Regulació emocional ( emotional management ).
Regulació reflexiva de les emocions per promoure el coneixement emocional i intel · lectual. Els pensaments promouen el creixement emocional, intel · lectual i personal per fer possible la gestió de les emocions en les situacions de la vida. Habilitat per distanciar-se d’una emoció. Habilitat per a regular les emocions en un mateix i en altres. Capacitat per mitigar les emocions negatives i potenciar les positives, sense reprimir o exagerar la informació que transmeten.